มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 30 ธ.ค 2561    3,081 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากร(สายสนับสนุน)
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(เจ้าหน้าที่ธุรการ) ประจำโรงเรียนสาธิต 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า กว่า ระดับปวส. หรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการบริหารบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 3-9 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (09.00-16.30 น.) โทรศัพท์ 0-4461-1221

ประกาศรับสมัคร