มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครอาจารย์ ประจำโรงเรียนสาธิต 2 อัตรา

 7 มิ.ย 2562    6,260 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครอาจารย์ ประจำโรงเรียนสาธิต 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21675 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถทางด้านการสอน หรือมีประสบการณ์เป็นครูประจำชั้นระดับปฐมวัย
3. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด (กรณีมีงานเร่งด่วน) และนอกเวลาราชการได้
4. มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารและความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5621-9100 ต่อ 1114

ประกาศรับสมัคร