มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา

 5 พ.ค 2562    6,259 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 19125 บาท
- ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต ตามระบบการศึกษาทวิภาค หรือไม่ต่ำกว่า 38 หน่วยกิต ตามระบบการศึกษาไตรภาค

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1อัตรา เงินเดือน 19125 บาท
- ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต ตามระบบการศึกษาทวิภาค หรือไม่ต่ำกว่า 38 หน่วยกิต ตามระบบการศึกษาไตรภาค
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5621-9100 ต่อ 1114

ประกาศรับสมัคร