มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักวิชาการพัสดุ

 4 เม.ย 2562    4,854 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร