มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 14 มี.ค 2562    3,706 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint Presentation ได้
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับพอใช้ได้
5. มีใจรักในงานบริการ มีทักษะด้านการเจรจา ประสานงานที่ดี มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์สุจริต
6. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และบุคลากร จะได้รับการพิจารณาเปนพิเศษ
7. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย
8. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และนอกเวลาราชการได้
9. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร