มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 6 ส.ค 2562    1,516 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
2. มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีทางการบัญชี
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel
4. มีใจรักในงานบริการ และมีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย
8. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และนอกเวลาราชการได้
9. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 5-30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร