มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครครูประจำโรงเรียนสาธิต 2 อัตรา

 10 ก.ย 2562    2,420 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครครูประจำโรงเรียนสาธิต 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูประจำชั้น (ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
2. ครูประจำชั้น (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2942-5800 และ 0-2942-6800 ต่อ 1128 หรือ 7040

ประกาศรับสมัคร