มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครอาจารย์ สาขาภาษาจีน 2 อัตรา

 9 มิ.ย 2562    819 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครอาจารย์ สาขาภาษาจีน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
ชื่อตำแหน่ง: อาจารย์ สาขาภาษาจีน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 17320 บาท วุฒิปริญญาโท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-11 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร