มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 10 มิ.ย 2562    1,815 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการบัญชี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร