มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 8 ก.พ 2562    3,794 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 988  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันราชการ เวลา 08.30 - 15.30 น.

ประกาศรับสมัคร