มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 15 อัตรา

 11 เม.ย 2562    7,265 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ ด้านการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามคุณวุฒิ
2. พยาบาล จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
3. แพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามคุณวุฒิ
4. เภสัชกร (6ปี) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 22,750 บาท
5. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
6. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท

สมัครด้วยตนเอง (ศาลายา,นครสวรรค์) หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทาง E-mail ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2562 โทร.08-8278-6883

ประกาศรับสมัคร