มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 30 ธ.ค 2561    3,458 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ประจำกองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อัตราเงินเดือน: 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การบัญชี การเงิน การจัดการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4375-4235 ต่อ 1293

ประกาศรับสมัคร