มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

 9 ก.ย 2562    6,058 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2562 

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวส.ขึ้นไป (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-5327-8967 หรือ 0-5327-5149

ประกาศรับสมัคร