มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

 2 มิ.ย 2562    4,348 ครั้ง

มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน (สอบถาม)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3425

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร