มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 2 อัตรา

 5 พ.ย 2561    6,097 ครั้ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16,30 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร
และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)
1. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานสนับสนุนการพยาบาล
เงินเดือน 17520 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ
2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล
เงินเดือน 10430 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พฤศจิกายน 2561

สมัครด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์ โทร.0-5596-7939

ประกาศรับสมัคร