มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร

 14 มี.ค 2562    1,728 ครั้ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้)
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17520 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29  มีนาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-5596-7939

ประกาศรับสมัคร