มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

 13 มี.ค 2562    4,327 ครั้ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวช. ปวท. ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกวานี้ และเป็นผู้สำเร็จการอบรมตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-5596-7939

ประกาศรับสมัคร