มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา

 23 พ.ย 2561    4,082 ครั้ง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สมัครงาน
2. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 2 อัตรา สมัครงาน
3. เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา สมัครงาน

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต จนกว่าจะครบจำนวนที่เปิดรับสมัคร (มีผู้ผ่านเกณฑ์ครบตามที่รับสมัคร)
*รอบที่ 1 ปิดรับ 5 ธันวาคม 2561, รอบที่ 2 ปิดรับ 5 มกราคม 2561 รอบถัดไปปิดรับทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป


ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร