มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 42 อัตรา

 12 มิ.ย 2562    7,838 ครั้ง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-30 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ผู้บริหารระดับต้น ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (วชิรพยาบาล) 1 อัตรา
2. ผู้บริหารระดับต้น ฝ่ายบริการทางการศึกษา 1 อัตรา
3. หัวหน้าสำนักงานคณบดี 1 อัตรา
4. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 1 อัตรา
5. ผู้บริหารระดับต้น ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักงานอธิการบดี) 1 อัตรา
6. นักรังสีการแพทย์ 4 อัตรา
7. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4 อัตรา
8. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
9. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา (วุฒิสาธารณสุขศาสตร์ได้)
10. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
11. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
13. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
14. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
15. นักโภชนาการ 1 อัตรา
16. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
17. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
18. เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา
19. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
20. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
21. พนักงานผ่าและรักษาศพ 2 อัตรา
22. คนสวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-30 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัคร | คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง | ลิงค์สมัคร