มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

 6 ก.ค 2562    5,317 ครั้ง

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเเพทยศาสตร์
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  17,290 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์/มีใบประกอบ และมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุลคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร