มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการสะเต็มศึกษา 2 อัตรา

 29 ต.ค 2561    2,754 ครั้ง

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการสะเต็มศึกษา 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำโครงการสะเต็มศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรีด้านสาขาวิชาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการบัญชี ด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา ด้านครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร