มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา

 6 พ.ย 2561    6,231 ครั้ง

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-20 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)
1. อาจารย์สาขา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 อัตรา
2. อาจารย์สาขา หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 1 อัตรา
3. อาจารย์สาขา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 อัตรา
4. อาจารย์สาขา พยาบาล 1 อัตรา
5. อาจารย์สาขา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
6. อาจารย์สาขา ภาษาจีน 1 อัตรา
7. อาจารย์สาขา การประถมศึกษา 1 อัตรา
8. นักตรวจสอบภายใน(ปริญญาตรี) 1 อัตรา

ผู้สนใจจะสมัคร สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 5-20 พฤศจิกายน 2561
โปรดทราบ ก่อนท่านจะสมัครงานตำแหน่งใดๆ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครของตำแหน่งงานนั้นๆ จากประกาศรับสมัครก่อน ว่าคุณสมบัติของท่านตรงกับในประกาศหรือไม่ อย่าเพิ่งดำเนินการชำระเงินค่าสมัครจนกว่าได้ตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าท่านมีคุณสมบติตรงกับในประกาศ หากไม่แน่ใจว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะสมัครงานตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้โปรดโทรศัพท์มาสอบถามกับทางงานการเจ้าหน้าที่ก่อนที่หมายเลข 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร