มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานตามสัญญา 8 อัตรา

 6 พ.ค 2562    5,375 ครั้ง

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานตามสัญญา 8 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-20 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
2. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรีสาขานิติศาสตร์)
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์   1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
5.  นิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรีสาขานิติศาสตร์)
6. นักวิชาการพัสดุ  1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขา, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
7. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรี สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-20 พฤษภาคม 2562 (สมัครออนไลน์)
โปรดทราบ ก่อนท่านจะสมัครงานตำแหน่งใดๆ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครของตำแหน่งงานนั้นๆ จากประกาศรับสมัครก่อน ว่าคุณสมบัติของท่านตรงกับในประกาศหรือไม่ อย่าเพิ่งดำเนินการชำระเงินค่าสมัครจนกว่าได้ตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าท่านมีคุณสมบติตรงกับในประกาศ หากไม่แน่ใจว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะสมัครงานตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้ โปรดโทรศัพท์มาสอบถามกับทางงานการเจ้าหน้าที่ก่อนที่หมายเลข 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร