มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานตามสัญญา 3 อัตรา

 4 ส.ค 2562    2,221 ครั้ง

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานตามสัญญา 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา (โดยวิธีการสัมภาษณ์)
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรี บริหารธุรกิจทุกสาขา)
2. นิติกร สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรี นิติศาสตร์)
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562 (สมัครออนไลน์)

ก่อนท่านจะสมัครงานตำแหน่งใดๆ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครของตำแหน่งงานนั้นๆ จากประกาศรับสมัครก่อนว่าคุณสมบัติของท่านตรงกับในประกาศหรือไม่ อย่าเพิ่งดำเนินการชำระเงินค่าสมัครจนกว่าได้ตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าท่านมีคุณสมบติตรงกับในประกาศ หากไม่แน่ใจว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะสมัครงานตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้โปรดโทรศัพท์มาสอบถามกับทางงานการเจ้าหน้าที่ก่อนที่หมายเลข 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร