มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง/สงขลา) รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 12 อัตรา

 5 พ.ย 2561    11,510 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง/สงขลา) รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 8 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3)
4. ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ (สงขลา) จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา ต้องมีผลสอบผ่าน ภาค.ก.ของสำนักงาน ก.พ.)

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร