มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) รับสมัครอาจารย์ สังกัดโครงการ วมว. 2 อัตรา

 5 ก.พ 2562    4,335 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) รับสมัครอาจารย์ สังกัดโครงการ วมว. 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
1.  ตำแหน่งอาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านคณิตศาสตร์
-หากมีประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือ มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถรับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มหาวิทยาลัย โรงเรียน และหอพัก รวมถึงการทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ โดยมีวันหยุดตามที่โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ กำหนด

2.  ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเคมี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเคมี หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านเคมี
- หากมีประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือ มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถรับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มหาวิทยาลัย โรงเรียน และหอพัก รวมถึงการทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ โดยมีวันหยุดตามที่โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ กำหนด

อัตราเงินเดือน
คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 22,500 บาท
คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก : 21 กุมภาพันธ์ 2562  

วิธีการสมัคร

1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง SC1203 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และตั้งแต่ 13.00 - 17.00 น.)

2. ส่งใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณีย์ถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (กรณีส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ เอกสารทั้งหมดต้องถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในเวลา 17.00 น. เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง SC1203

โทร. 074-609-600 ต่อ 2500 
          
ประกาศรับสมัคร