มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา

 7 มี.ค 2562    4,402 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2562

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 2 อัตรา
1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางด้านโยธา ก่อสร้าง หรือ สถาปัตยกรรม

2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 27 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร