มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครนักวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

 3 ก.พ 2562    4,168 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครนักวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
อัตราเงินเดือน 16500 บาท
คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. กรณีมีประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 โทร.0-7431-7616

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร