มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

 10 มิ.ย 2562    5,664 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1. คนงาน 5 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท
- มีวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ อายุไม่เกิน 50 ปี

2. ลูกมือช่าง 1 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท
- มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอกนิกส์ หรือช่างโลหะ สาขาเทคโนโลยีคมนาคม  อายุไม่เกิน 45 ปี (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

3. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11500 บาท
- มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อายุไม่เกิน 45 ปี (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง) มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัครตำแหน่งที่ 1
ลิงค์สมัครตำแหน่งที่ 2 | ลิงค์สมัครตำแหน่งที่ 3