มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 6 ก.ย 2562    4,280 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาตร์ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 081-2604488

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร