มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 6 ธ.ค 2561    3,625 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร