มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

 8 ก.ย 2562    4,118 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
อัตราเงินเดือน: 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 081-2604488

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร