มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค

 9 ก.ย 2562    744 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
อัตราเงินเดือน: 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 081-2604488

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร