มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 29 พ.ย 2561    6,934 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร