มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

 3 ก.ย 2562    5,616 ครั้ง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
1. อาจารย์ สาขาภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน 18360 บาท
2. อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18360 บาท
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 14020 บาท
4. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 14020 บาท
5. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 7500 บาท
6. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา เงินเดือน 7500 บาท
7. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 8340 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร