มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

 3 มี.ค 2562    4,886 ครั้ง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
1. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ป.โท) 2 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาวิชาปฐมวัย (ป.โท) 1 อัตรา
3. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ป.โท) 1 อัตรา
4. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา (ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ)
5. ช่างเทคนิค 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
6. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.4 ขึ้นไป)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร