มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ชลบุรี) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

 31 ก.ค 2562    3,626 ครั้ง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ชลบุรี) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. นักจัดการงานทั่วไป (กองบริหารงานกลาง) 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
2. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท (ป.ตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สื่อสารมวลชน การจัดการด้านการสื่อสาร การโฆษณา หรือที่เกี่ยวข้อง)
3. วิศวกรโยธา หรือ นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 10,500- 15,000 บาท (ปริญญาตรี + มีใบประกอบ หรือ ปวส.ช่างก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม)
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท (ป.ตรีด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง)
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
6. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง)
7. นักจัดการงานทั่วไป (กองนโยบายและแผน) 1 อัตรา  เงินเดือน 12,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
8. นักจัดการงานทั่วไป (กองกิจการนักเรียน นักศึกษา) 1 อัตรา  เงินเดือน 12,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
9. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท (ป.ตรีด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง)


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าผู้สมัครจะครบจำนวนที่รับ
สมัครด้วยตนเอง (ชลบุรี) โทร.0-3805-4244 (ควรโทรไปสอบถามก่อน (รับคนหรือยังตำแหน่งที่ต้องการสมัคร))

ประกาศรับสมัคร