มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 84 อัตรา

 11 ก.ย 2562    5,937 ครั้ง

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 84 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. พนักงานทำความสะอาดอาคาร จำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 7200 บาท
2. ผู้ช่วยปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7900 บาท
3. ผู้ช่วยปฏิบัติงานเกษตร จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 7200 บาท
4. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 7200 บาท
5. เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7200 บาท
6. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7200 บาท
7. พนักงานขับรถขยะ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9540 บาท
8. พนักงานขับเครื่องจักรกล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
9. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7200 บาท
10. พนักงานขับรถ จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
11. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 7800 บาท
12. พนักงานทำความสะอาดหอพัก จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 7200 บาท
13. เจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7900 บาท  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กันยายน 2562
14. พนักงานประมงพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7900 บาท  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กันยายน 2562
15. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 8350 บาท
16. ผู้ปฏิบัติงานประมง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8350 บาท
17. ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 8350 บาท
18. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 8350 บาท
19. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคาร บ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่ จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 8350 บาท
20. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคาร แสดงความสามารถสัตว์น้ำ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9185 บาท
21. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8350 บาท
22. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10610 บาท
23. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึก 1 อัตรา เงินเดือน 13840 บาท
24. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 2 อัตรา เงินเดือน 13840 บาท
25. เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 13840 บาท
26. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
27. เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย  2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร