มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

 3 พ.ค 2562    3,183 ครั้ง

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เงินเดือน 13840 บาท
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยว
หากมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ด้านการนำเที่ยว หรือด้านการโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 เพศชาย
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
หากมีความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องใช้พื้นฐานต่างๆ ภายในงานโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือเกี่ยวกับงานช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถนนตรัง-สิเกา ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร