มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

 9 ม.ค 2562    4,188 ครั้ง

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ประจำหน่วยทะเบียนและประเมินผล
-  ป.ตรี สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว สาขานิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ สาขามนุษยศาสตร์ และบริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขา

2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ประจำศูนย์ภาษาวิทยาเขตตรัง
- ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

อัตราเงินเดือน: 13,840 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยบริหารงานบุคคล สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถนนตรัง-สิเกา ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-7520-4057, 0-7520-4058

ประกาศรับสมัคร