มณฑลทหารบกที่ 38 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

 7 ส.ค 2562    1,547 ครั้ง

มณฑลทหารบกที่ 38 (น่าน) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
คุณสมบัติ เพศหญิง วุฒิปวช.ประเภทวิชาพณิชาการ สาขาการบัญชี หรือพาณิชยการ ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 5-20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5471-0068 ต่อ 71211

ประกาศรับสมัคร