มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 11 อัตรา

 7 ก.พ 2562    6,358 ครั้ง

มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ
1. เสมียนพิมพ์ดีด 1 อัตรา  (บรรจุในอัตราสิบเอก) เพศหญิง วุฒิม.6ขึ้นไป (บุคคลพลเรือน)
2. ประจำหมวด มว.ดย. 1 อัตรา  (บรรจุในอัตราสิบเอก) เพศหญิง วุฒิม.6ขึ้นไป (บุคคลพลเรือน)
3. นักร้อง 1 อัตรา (บรรจุในอัตราสิบเอก)  วุฒิม.6ขึ้นไป (ทหารกองหนุน)
4. พลขับรถ 1 อัตรา (บรรจุในอัตราสิบเอก)  วุฒิม.6ขึ้นไป (ทหารกองหนุน)
5. พลสูทกรรม 1 อัตรา (บรรจุในอัตราสิบเอก)  วุฒิม.6ขึ้นไป (ทหารกองหนุน)
6 พลสารวัตร 4 อัตรา (บรรจุในอัตราพลสารวัตร)  วุฒิม.6ขึ้นไป (ทหารกองหนุน)
7. ผู้คุม 1 อัตรา (บรรจุในอัตราพลสารวัตร)  วุฒิม.3ขึ้นไป (ทหารกองหนุน
8. พลดุริยางค์ 1 อัตรา (บรรจุในอัตราพลสารวัตร)  วุฒิม.3ขึ้นไป (ทหารกองหนุน
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5371-1200 ถึง 2 ต่อ 71711

ประกาศรับสมัคร