มณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 6 อัตรา

 6 ม.ค 2562    4,282 ครั้ง

มณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย บรรจุเข้าเป็นพลอาสาสมัคร
1. พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 36 (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 5 อัตรา
2. ผู้คุม เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 36 (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5671-9697 ต่อ 70006 หรือ 70007

ประกาศรับสมัคร