มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 13 พ.ย 2560    3,215 ครั้ง

มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ อัตราสิบเอก
1. เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา
2. พลสารวัตร จำนวน 2 อัตรา
3. ผู้คุมเรือนจำ จำนวน 1 อัตรา
4.  พลดุริยางค์ จำนวน 1 อัตรา
สัญชาติไทยแต่กำเนิด เป็นทหารกองหนุน (ชาย)
มีอายุ 18  ปี บริบูรณ์ ถึง 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2560 #ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 ) ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5422-5941 ต่อ 72310

ประกาศรับสมัคร