มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 3 อัตรา

 5 ม.ค 2562    3,454 ครั้ง

มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-29 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ (บรรจุในอัตราสิบเอก)
1. พลขับ จำนวน 1 อัตรา มีอายุ 22  ปี บริบูรณ์ ถึง 30 ปี
2. พลสารวัตร จำนวน 2 อัตรา มีอายุ 18  ปี บริบูรณ์ ถึง 30 ปี
สัญชาติไทยแต่กำเนิด เป็นทหารกองหนุน (ชาย)
สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-29 มกราคม 2562 ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 ) ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5422-5941 ต่อ 72310

ประกาศรับสมัคร