มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 7 อัตรา

 1 มี.ค 2562    6,306 ครั้ง

มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตรา ส.อ.)
1. นายสิบการประปา 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู (นศท.) 3 อัตรา
2. พลสารวัตร 1 อัตรา
4. รองผู้บังคับหมู่ 1 อัตรา
5. ประหมวดดุริยางค์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสมุด กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4293-0211 ต่อ 27017

ประกาศรับสมัคร