มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 3 อัตรา

 10 ส.ค 2562    3,401 ครั้ง

มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-22 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน และพนักงานราชการ
1. ผู้ช่วยหัวหน้าคลัง (ข้าราชการ) 1 อัตรา เป็นทหารกองนุน วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า
2. เสมียนพิมพ์ดีด (ข้าราชการ) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง  วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า
3. ช่างเครื่องสื่อสาร (พนักงานราชการ) 1 อัตรา เพศชาย วุฒิปวช.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องพิพัธภันฑ์ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4293-0211 ต่อ 27017

ประกาศรับสมัคร