มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง 3 อัตรา

 8 ก.ค 2562    3,190 ครั้ง

มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
1. นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี / มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี

2. นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี / มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี

3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
- ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-5621-9999 หรือ 096-8203369 (คุณยุ้ย)

ประกาศรับสมัคร