ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน

 8 พ.ค 2562    3,216 ครั้ง

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E210049 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1อัตรา  
อัตราเงินเดือน: 17060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-3505

ประกาศรับสมัคร