ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 9 มี.ค 2562    2,211 ครั้ง

ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการเกษตร งานโรงงานแปรรูปนม จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานปฏิบัติการ งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน 1 อัตรา

//โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมภายในเอกสาร
ติดต่อสอบถามหรือสมัครงาน ได้ที่ งานบุคคล 0-4422-5000 คุณอุมา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร